Átadták "az új tiszti-üdülőt" Kőszegen

A török ostrom 400. évfordulója alkalmából Jurisics Miklós emlékévet tartottak Kőszegen, 1932-ben, amelynek keretein belűl a város több, azóta is szimbólikus építészeti alkotással gazdagodott. Ilyen volt például a Hősök tornya, az Írottkő kilátó (új, ma is álló) épületének avatása, illetve a kőszegi Tiszti-Üdülő (mint Kőszeg jövőbeli, turisztikai fellegvára).

Cikkünkben, a Kőszeg és Vidéke 1932. július 10. megjelent számából idézünk, amely hírül adja az országos hírű, kőszegi Tiszti-üdülő átadását, megnyitását.

• ÍME az eredeti cikk:

 

"  Az uj kőszegi tiszti-üdülő. 

Teljes üzemben van a Jurisich Miklós honvédtiszti gyógyház

Büszkén, mindenhonnan láthatóan láthatóan emelkedik ki Kőszeg uj. impozáns hatalmas épülete, a Jurisich Miklós honvéd tiszti gyógyház Ha északról vagy észak kelet felől közelitjük meg városunkat s meglátjuk a völgyben valóban szépen és bájosan fekvő sok tornyú Kőszeg városából egymás mellett kiemelkedő három uj impozáns épületet: a Kelcz Adelffy internátus*, a Missiós házat és a tiszti üdülőt, valami nagy-nagy melegség fut át az ember szivén.

 

 

Új színt, új varázst kapott ez épületekkel Kőszeg városa, amelyet gyönyörű koszorúként vesznek kőrül a hegjek. Azok alján pedig a másik oldalon a vasutas árvaház és reáliskola hatalnas épület csoportja. Csodaszép a kép, amit ez a mi kis Kőszegünk így mutat. 

Most azonban ne zengjünk dicshimnuszokat városunkról, hagyjuk ezt inkább a nálunk jubileumi évünkben megforduló idegenek ezreire és számoljunk be városunk legújabb büszkeségéről és díszéről, a honvéd tiszti üdülőről.

A Rezső-téren pillantjuk meg először a nyitott uj utcán át a hatalmas, szép épületet, amellyel alig győz a szem betelni. Közelebb érve méginkább felragyok szemünk, ha meglátjuk a még nemrég puszta és kopár helyen úgyszolván varázsszóra előtermett hatalmas parkot ezernyi rózsájával, szökőkútjával és teniszpályáival.

 

 

Vitéz Gömbös Gyula a tiszti üdülő ídetelepitésevel valóra váltotta álmaink netovábbját, a magyar Graz-ot. 

 

Darvas Lajos tábornok a honvédelmi minisztérium második csoport vezetője volt az, aki a tervet végrehajtotta. Nélküle soha a tiszti üdülő ilyen arányokban s oly csodásan berendezve itt nem állna. Ő volt az, aki a gondolatot tetté varázsolta s aki bámulatos energiával és találékonysággal lehetővé tette, hogy Magyarország legmodernebbül berendezett és legszebb tiszti üdülője a legnehezebb időkben Kőszegen valósult meg.

Megvalósult akkor, amikor az országban szerte mindenfelé a válságos helyzet miatt be kellett szüntetni az épitkezéseket. Ezer veszedelem fenyegette a kőszegi tiszti üdülőt is. - Ha nincs vitéz Gömbös Gyula és nincs Darvas Lajos, akkor ma tiszti üdülő sincs.

Darvas Lajost valami különös szeretet fűzi városunkhoz. Jobban nem is lehetne szeretni Kőszeget, mint ahogyan ő teszi. - 1920-tól nem csak nyarait, hanem minden szabad idejét itt tölti városunkban. A kőszegi tiszti üdülő DarvasLajosnak a legkedvesebb gyermeke a szó legszorosabb értelmében véve, mert a magyarországi összes tiszti üdülők az ő fennhatósága alatt vannak. Igaz, hogy ez a legszebb, legmodernebb és legkényelmesebb is.

Egy kicsit elképedünk - de csak addig míg nem láttunk mindent, - amikor megtudjuk, hogy a tiszti üdülő úgy ahogy áll, minden berendezését is számítva 980 ezer pengős értéket képvisel. Ezuttal tehát a rendkívüli értékes gyógy stb berendezés nagyobb értéket képvisel, mint az egész épület. Meg is tudjuk ezt érteni, ha keresztül menve a szép tágas verandán, az egyszerüen, de annál ízlésesebben berendezett éttermen, a pompás tág társalgón, az ízléses, kényelmes modern de mégis barátságos szobákon és eljutunk a nagyszerűen és a legmodernebb orvosi tudománnyal felszerelt gyógykezelő helységekbe és szénsavas, diatermás fürdőkhöz.

 

 

Hosszabban kell ott időznünk, a társalgóban, mert akaratunk ellenére is lenyűgöz a társalgó falán elhelyezett, méreteiben is hatalmas festmény. - Zsille Kálmán a magyar multnak ismertnevű festője ecsetjével kelnek elöttünk életre azok a kőszegi hői napok, amelyekről ma az egész országban beszélnek, Jurisich Miklós és a kőszegi ostrom van a festményen megörökítve. Zsille Kálmán monumentális vászna a várudvart mutatja be abban a pillanatban, amikor a nagy török annak felrobbanása után feltartóztathatatlan áradatként hömpölyög a törökök serege a felrobbantott bástyarészen át az udvarba. De szembe találják magukat a védőkkel, élén Jurisich Miklóssal, a vár hős védőjével. Ott vannak oldalán Erdős Pál és Bedőcs kapitányok, a hős kapitányok. E kép szinte beszél. - Szinte hallani véljük a török Allah, Allah és védők Jézus, Jézus csatakiáltását. A kép hátterében a török sátorra esik a kilátás. Zsille Kálmán ezen monumentális festménye egyik legmaradandóbb alkotása az országos Jurisich ünnepnek. - E drámai erejű műve egyik legszebb ékessége a pompás tiszti üdülőnek.

 

 

Ezen kis kitérés után folytassuk mit láttunk, mit tudunk még a helybeli tiszti üdlőről.

A gyógyházban 58 szép, tágas szoba van, amelyben 120, de esetleg 140 személyt is el tudnak helyezni. Örvendetes, hogy oly nagy az érdeklődés, hogy ugy júliusra mint augusztusra biztosítva van máris a 120-as "teltház". A helybeli üdülő lesz az országnak egyetlen olyan üdülője, amelyet egész éven át üzemben tartanak. Máris nagy híre van szénsavas diaternás fürdőinek és gyógyvillany intézetének.

 

 

Értesülésünk szerint meg lesz a lehetősége annak, hogy a főszezon után a fürdőket, mint egyéb gyógyberendezést mérsékelt díjazás ellenében a helybeli közönség is használhatja.

Érthető is a nagy érdeklődés a helybeli tiszti üdülő iránt, ha halljuk, milyen rendkívül olcsó árakon kapnak a vendégek a teljes ellátást. Érthetetlen ez a dolog csak akkor lesz, amikor azt is megtudjuk, hogy a tiszti üdülő saját magát kell, hogy fenntartsa, mindenhonnan jövő segítség nélkül. Az árakról, amelyeket publikálni sem merünk, ez hogy lehetséges, ez az, ami érthetetlen és csodálatos.

Az üdülő élén mint annak gondnoka Bally János nyug. őrnagy áll, akit már eddig is megszerettek közvetlen, kedves és mindenkivel szemben előzékeny modoráért mindenfelé a városban, ahol csak megfordult.

Június 3.-án nyitották meg a tiszti üdülőt és adták át rendeltetésének. Néztük az eddig megfordultak névsorát. Érdekes. Legnagyobb része a vendégeknek igen magasrangú tiszt vagy hozzátartozója.

• • •

 

Kőszeg városa, a helybeli polgárság nagy, sok tekintetben talán aránytalan áldozatot hozott a tiszti üdülőért. Viszont az az érzésem, hogy mi meg ma sem tudjuk kellőleg értékelni áttekinteni ez intézménynek városunkra nézve óriási jelentőségét és idegenforgalom szempontjából felbecsülni értékét.

Magyarország az egyetlen, egész évben üzemben lévő tiszti üdülőjében néhány esztendőn belűl megfordulhat  az ország honvédségének egész tisztikara hozzátartozóival. Micsoda hallatlan, óriási propaganda ez Kőszegnek a nyaraló és üdülő városnak, de mindek előtt a katonai nyugdijasok magyar Graz-jának

 

 

Meri-e valaki kétségbe vonni, hogy ép úgy, mint vitéz Gömbös Gyula, ép úgy, mint Darvas Lajos meglátták, megismerték, meg is szerették városunkat, nem ép így lesz-e ez a tiszti üdülőben megforduló vendégek egy jó részével is. Mi sem valószínűbb, minthogy a tiszti üdülőben megfordulók tekintélyes része idővel vissza jön városunkba, hogy mi csendes, öreg, kies fekvésű városunkban éljék le nyugdíjas éveiket. Abban a városban, ahol már eddig is szokatlan nagy száma él a katonai nyugdíjasoknak.

 

 

Az Urnak Kőszegre nevezetes 1932. esztendelyében avatták fel és helyezték üzembe a tiszti üdülőt és én úgy érzem, nem túlzok, amikor azt mondom, hogy ez Kőszeg város jövő fejlődése és az idegenforgalom szempontjából egyenesen sorsdöntő. Az üdülő és nyaraló város és az idegenforgalom a tiszti üdülővel oly hatalmas támogatást kapott, amelynek méretei és előnyei egyenesen beláthatatlanok.

 

Ezért köszöntjük meleg szeretettel és hálával elsősorban alkotóit, létrehozóit, valamint Jurisich városában mindig látott katonai vendégeit. Hisszük, hogy azon érzésünkben sem csaladkozunk, annyira felkarolják mindenhonnan és állandóan a tiszti üdülőt, hogy sokkal hamarabb ott látjuk a helybeli polgárság leghőbb kivánságát, a második emeletet, mint bárki is gondolná. Már ma is büszke örömmel köszöntjük mostani formájában a tiszti üdülőt, mint városunk egyik ragyogó, pompás ékességét és értékét. 

v. Sz.

"

AZ EREDETI CIKK:

Kőszeg és Vidéke (1932) cikk a kőszegi Jurisich Miklós Honvéd Tiszti Gyógyház és Üdülő megnyigásáról itt olvasható: http://www.koszeg-konyvtar.hu/sites/default/files/digit_doks/1932-07-10.pdf

KAPCSOLÓDÓ CIKK:

Akár 4-5 csillagos WELLNES KASTÉLYHOTELKÉNT is üzemelhetne ma ezen épület:

Nézzen körül, hogy milyen lenne az egykori (kőszegi) Tiszti Üdülő  (később SZOT), hoghya ma 4gy 5 csillagos wellness kastélyhotelként üzemelne Kőszegen?

KLIKK ITT:

További képek, WELLNESS KASTÉLYSZÁLLÓ hangulatok: KLIKK ITT

További képek, WELLNESS KASTÉLYSZÁLLÓ hangulatok: KLIKK ITT

 

 

(Tragikus, hogy az egykori Tiszti Üdülő (később SZOT) hegy felőli oldalának parkját felparcellázták és lakóparként beépítették (amely lakópark bárhol a környező utcákban megépülhetett volna). Reméljük, hogy a kastély szerű épület, még megmaradt parkjában már nem folytatóhat a terület feldarabolása, beépítése! Az ugyanis visszafordíthatatlan károkat okozna az épület és annak gyönörű parkja kapcsán, mint helyi örökség. Ezt ugyan a "helyi védettség" alatt áll(t), de egy ilyent az önkormányzat könnyen módosíthat és a hátsóan a hegy felőli részhez könnyen beépíthetővé vállik (pl. oda nem illő új épületekkel). Ez a hegy felöli odlalhoz hasonlóan visszafordíthataltan lenne, amelyel egy helyi örökség semmisülne meg, örökre. Vélemény.)

 

A képen az látható, hogy a patináns épület hegy felőli (korábbann a hegyre kilátást biztosító) oldala leválasztásra, majd lakásokkal beépítésre került, ahol egy lakóparkot hoztak létre "Kastélykert Lakópark" néven. Az új építésű lakásokat egy "kastély" parkjában, a belvárostól néhány száz méterre feltehetőleg hangzatosan, talán könyebben lehetett így értékesíteni. Az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek ide új lakók. A lakópark a korábban kertvárosi hanulatú utcára, a Bercsényi Miklós utcára nyílik, amely forgalma (ezzel az újonnan átadott 120 lakásos lakóparkkal) drasztikusan megsokszorozódott, az utca lakóinak békés hétköznapja teljesen átalakult (amelyről a Bercsényi utca lakóit nem kérdezték meg előtte). Az épület és annak parkja sajnos még nem került műemlék védelem alá (amely valós védelmet nyújthatna hosszútávon), csak helyi védettség alatt áll, amelyet sajnos nagyon könnyen modosítató városi szinten.

 

Mit gondol,

Ön szerint is lehetne ebből az épületből egy, a mai kor igényeit is jól kielégítő,

4-5 csillagos WELLNES KASTÉLYHOTEL Kőszegen?

 

Ha tetszett, oszd meg ismerőseiddel is!

Hozzászólások