Álomból valóság Kőszegen - Kreatív Város Fenntartható Vidék (KRAFT) program

Új, regionális fejlesztési stratégia elemei Kőszeg példáján

Kőszeg az iskolák és a műemlékek városa, mely napjainkban a szemünk láttára megújul. A várost földrajzi helyzete, egységes épített öröksége, páratlan történelmi és polgári hagyományai, illetve iskolavárosi múltja alkalmassá teszik arra, hogy új típusú tudásközponttá váljon és ezzel bekapcsolja Magyarországot a nemzetközi tudományos és kulturális vérkeringésbe.

Miszlivetz Ferenc elképzelései alapján létrejött a ’kreatív város-fenntartható vidék’ (KRAFT) koncepció, amelynek programszerű kidolgozása a magyar kormány támogatásával 2012-ben indult el. A fejlesztési tervek kidolgozásánál a több mint két évtizede Kőszeg városával együttműködő ISES Alapítvány kutatásai szolgáltak alapul. 

 

 

A város különböző infrastrukturális fejlesztései, a kapcsolódó műemléképületek felújításai, a helyi szolgáltatások bővítése és az együttműködések kialakítása mind azt szolgálják, hogy Kőszeg nemzetközi terepen is versenyképes környezetet kínáljon az idelátogatóknak. 

Kőszegen évtizedes lemaradásokat kell behozni, ám most ez a régióban is kiemelkedő, egyedülálló KRAFT program páratlan lehetőséget kínál a kisváros számára. A kormány támogatásának köszönhetően lépésről lépésre megújul a város, melyen összehangolt munkával, folyamatosan dolgoznak az érintett felek (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Pannon Egyetem, Kőszeg város Önkormányzata. Munkájukat segítik az érintett minisztérium kollegái, Ágh Péter, a város országgyűlési képviselője, továbbá az érintett témával foglalkozó szakemberek).

A legfőbb haszonélvezői a modernizációnak az itt élő emberek, a helyiek lesznek, akik egy élhetőbb várost kapnak, de nem elhanyagolható szempont, hogy Kőszeg vonzóvá válik itthon és külföldön egyaránt. 

 

Az út hosszú, azonban az elmúlt évek közös munkájának első gyümölcsei beérni látszanak, amelyeket a következőkben bemutatunk.

A KRAFT-program megvalósításában együttműködő partnerek 

• Kőszeg városa 

• Pannon Egyetem– mesterprogramok keretében oktatási tevékenységet folytat hazai és nemzetközi hallgatók számára angolul és magyarul. 2016. január 1-én létrehozta a kőszegi kampuszát, ahol felsőfokú képzést biztosít nemzetközi kapcsolatok, kulturális örökség menedzser és szőlész-borász szakon. 

• Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (Institute of Advanved Studies Kőszeg, rövidítve iASK) – kutatási tevékenységet folytat hazai és külföldi kutatók bevonásával a bölcsészet, a művészetek, a társadalom- és a természettudományok területén. Kiváló kutatók végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat a társadalmi problémák megoldása érdekében. 

 

Műemlékfelújítások a KRAFT-program keretében:

• Európa HázSigray Palota

 Az ingatlan a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) és ideiglenesen a Pannon Egyetem Kőszeg Kampuszának székhelye, valamint az ISES Alapítványnak is otthont ad. A gyönyörűen felújított épület oktatások, kisebb konferenciák, kulturális rendezvények helyszíneként is szolgál. 

Felújítása 2015 őszén fejeződött be. 

 

Európa Ház/ Sigray Palota homlokzata

 

Kulturális rendezvény, koncert az Európa Házban - Fotó: Domonkos Orban

 

Az Európa Ház megújult hompokzata

 

Az Európa Ház belső terei mindig nyitva állnak

 

Miszlivetz Ferenc (főigazgató, iASK) előadása

 

Miszlivetz Ferenc (főigazgató, iASK) előadása

 

Évnyitó az iASK kutatói és a Pannon Egyetem Kőszeg Kapusz hallgatói számára, Európa Ház

• Zwinger-Öregtorony

A műemléki felújítása során oktatótermeket és kisebb konferenciák megtartására is alkalmas tereket hoztunk létre. Emellett a Zwinger koncertek, kiállítások és egyéb kulturális rendezvények helyszíneként is ideális.

Felújítása 2015 őszén fejeződött be.

 

További fotók az átadásról: KLIKK ITT

 

Kiállítások helyszíne, Zwinger

Konferenciák, tudományos előadások helyszíne, Zwinger

 

Kulturális, zenei rendezvények helyszíne, Zwinger

 

• Chernel utca

Az Európa ház és a Zwinger felújításához kapcsolódóan a Chernel utca teljes rekonstrukciója is megtörtént. 

Kőszeg város által lebonyolított felújítás 2015 szeptemberében készült el.

 

Chernel utca átadása. 

Miszlivetz Ferenc (főigazgató, iASK) vezetésével a Chernel utca megtekintése; Ágh Péter, a város országgyűlési képviselője beszédet mond és átadják a felújított történelmi utcát. 

További képek a Chernel utca átadásáról: KLIKK ITT

 

• Szemző Ház

Az iASK egyik kutatóközpontja, ahol a földszinti kutatószobákat és irodákat az eredeti szobák és kiszolgálóhelyiségek megtartásával alakítottunk ki. A pinceszinten előadóterem és közösségi tér működik. 

A munkálatok 2018 februárjában fejeződtek be.

 

Fotó forrása: Frisss.hu

 

iASK kutatóközpont - Szemző Ház látványtervei

 

iASK kutatóközpont - Szemző Ház látványtervei

 

iASK kutatóközpont - Szemző Ház látványtervei

 

iASK kutatóközpont - Szemző Ház látványtervei

 

iASK kutatóközpont - Szemző Ház látványtervei

• Sgrafittósház

A patinás épületben tematikus könyvtár és kutatóhelyek működnek. Padlásterének átalakításával új belső terek jönnek létre, amelyek modern könyvtári szolgáltatásokat nyújtanak, és megfelelnek a kutatói és olvasói igényeknek. Az új kialakítású tetőtérben multimédiás terem is lesz, mely tanórák és nagyobb kurzusok, előadások helyszínéülis szolgál. A ház homlokzatán található egyedi díszítés, a sgraffitó restaurálására is sor kerül

Tervezett befejezés: 2018. tavasz

 

Sgrafittósház, Jurisics tér

 

Sgrafittósház, Jurisics tér

 

Sgrafittósház - iASK könyvtár, Jurisics tér

 

Sgrafittósház - iASK könyvtár, Jurisics tér

 

Sgrafittósház - iASK könyvtár, Jurisics tér

 

• Festetics Palota

Egy olyan többfunkciós, művészeti és kutatóközpont lesz, amely egyszerre elégíti ki a kőszegiek, a turisták, illetve az itt dolgozók igényeit. A Hankiss Archívum mellett helyet kap egy modern könyvtár és több kutatószoba. A földszint a „KérdésekHáza” interaktív múzeum számára biztosít teret. A felújítás során értékes falfestmények kerültek előA tervek szerint időszakosan az első emeleti szalont és a kiemelten értékes rokokó falfestményt is láthatják az érdeklődők. 

Tervezett befejezés: 2018. ősz

 

Festetics Palota palota megtekintése. (Jobbról: Básthy Béla Kőszeg Város alpolgármestere, Huber László, Kőszeg Város polgármestere, Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség államtitkára, Ágh Péter, a város országgyűlési képviselője, Miszlivetz Ferenc, az iASK főigazgatója)

 

Festetics Palota palota hompokzata

 

Festetics Palota palota belső terei, felújítások előtti állapot

• Bencés rendház

A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsághoz tartozó épület a felújítása után szálláshelyként üzemel majd. Az épület az iASK kutatói és vendégei, valamint a Pannon Egyetem oktatói és hallgatói és a várba látogató turisták számára biztosít szálláslehetőséget. 

A felújítás első üteme 2015-2016 során megtörtént.

A második, végső fázis terveinek elfogadása most zajlik. Tervezett befejezés: 2019. nyár

 

Bencés rendház  felújításának első üteme 2015-2016 során

 

Bencés rendház  felújításának első üteme 2015-2016 során

• Bálház

Az épülete Kőszeg társasági életében fontos találkozóhelyként, kulturális helyszínként működött. Ki ne emlékezne fiatal korunk kedvelt szórakozóhelyére? Terveink szerint az épületnek a felújítást követően is hasonló funkciója lesz és összművészetiközpontként működik tovább. Az emeleti bálterem a helyi rendezvényeknek, kiállításoknak, az egykori moziterem pedig filmvetítéseknek, előadásoknak, szemináriumoknak, konferenciáknak biztosít majd helyszínt. A földszinten kialakítanak egy éttermet a hozzákapcsolódó kerthelyiséggel.

Tervezett befejezés: 2019. nyár

 

 

 

Egykori mozi (terem), Bálház felújítás előtt

 

Egykori mozi (terem), Bálház felújítás előtt

 

Egykori bálterem, Bálház felújítás előtt

• Kőszegi zsinagóga és rabbiház

Az épületegyütteséből modern művészeti központ, kiállítótér és koncertterem lesz úgy, hogy megőrzi eredeti funkcióját is. Tematikus kutatások számára is otthont ad. 2015-2016 folyamán az ingatlan tetőszerkezetét megerősítették és megújították állagmegóvási célokból. Az ingatlan felújítására vonatkozó építési engedélyek elkészültek, a kiviteli tervezés folyamatban van.

Tervezett befejezés: 2019. nyár

 

 

Kőszegi zsinagóga belső tere, berendezései

• A volt MÁV Gyermekotthon

Az épületben a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézeteés a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza egy nemzetközi szintű, közép-európai kisugárzású tudásközpont létrehozását tervezi kutatói és fejlesztő laboratóriumok, előadótermek és vendégszobák kialakításával. Az iASK fő célja, hogy ideális alkotókörnyezetet biztosítson a legkiválóbb hazai és külföldi kutatók számára a Kőszegen történő alkotáshoz, továbbá, hogy nemzetközi szinten biztosítsa a tudományos élet infrastrukturális és technikai feltételeit.

A program a létrejövő Tudásközpont megközelítését biztosító Felső körút felújítását is tartalmazza. 

Az épület tervezése 2018 tavaszán kezdődik. 

 

iASK Tudásközpont és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza - látványtervek

 

iASK Tudásközpont és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza - látványtervek

 

iASK Tudásközpont és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza - látványtervek

 

iASK Tudásközpont és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza - látványtervek

 

iASK Tudásközpont és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza - látványtervek

 

iASK Tudásközpont és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza - látványtervek

 

iASK Tudásközpont és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza - látványtervek

 

iASK Tudásközpont és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza - látványtervek

 

iASK Tudásközpont és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza - látványtervek

 

iASK Tudásközpont és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza - látványtervek

 

A KRAFT nem csupán épületfelújítás…

Az épületfelújítások mellett számos más, a KRAFT-programhoz kapcsolódó településfejlesztés is zajlik Kőszegen az élhetőbb város érdekében, melyeket igyekszünk itt sorra bemutatni

 

• Együttműködés a fenntartható gazdálkodás érdekében

A Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza, a keszthelyi Georgikon Kampusz és Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium és Szakközépiskola együttműködése során létrejön az egyetem kutatási projektjéhez szükséges talaj- és borvizsgálati laboratórium. Az ún. boranalitikai gép üzemeltetése szintén nagy segítség lesz a környező gazdálkodók számára. A Tankertben ültetvények - kísérleti célú körtefajták, rezisztens szőlőfajták, és egy gyógy- és fűszerkert - telepítése történik kutatás céljából. A Kőszegi Kampuszon elindult szőlész-borász képzéshez szintén ez a tankert biztosít terepgyakorlatot.

Csekonics József báró kőszegi lótenyésztő hagyományaira épülve lovász- és lovastúra-vezető képzés is indult a kőszegi szakközépiskolában és gimnáziumban, amelyekhez a szükséges istállókat és lovardákat is bővítik. A Várköri kollégium átalakításával Tanszálloda létesül az ide látogatók számára.

 

• Kőszeg Város Önkormányzatának a KRAFT program részeként megvalósuló fejlesztési projektjei

A KRAFT program számos ponton befolyásolja, segíti az önkormányzat városmegújító munkáját. A program lehetőséget biztosít a város előtt álló kihívások jobb bemutatására, a szükséges kiegészítő források eredményesebb megszerzésére. A város sikeres pályázatain elnyert 2 milliárd forintos uniós forrás mellé a kormány 1,7 milliárd forint nemzeti forrást biztosít. A városfejlesztő projektek, mint a közlekedésfejlesztések és a belváros megújítása kiemelten fontosak az új intézmények számára.

 

• Fenntartható közlekedésfejlesztés

A közlekedés fejlesztése Kőszeg jövőjének kulcskérdése. A város szűkre szabott útrendszerének szerkezete és állapota is jelentős fejlesztéseket igényel.

 

• A déli városrész közlekedésfejlesztése

Kiemelt jelentőségű a Rákóczi utca körforgalmát a Rohonci utcával összekötő Pogányi út megépítése, amely lerövidíti a lakótelep és Kőszeg-hegyalja elérését, tehermentesíti a Rákóczi és a Rohonci utca kereszteződését. Megújul a Gábor Áron és Forintos Mátyás utca, kialakulnak a biztonságos kerékpározás feltételei.

A fejlesztés forrása rendelkezésre áll, megvalósulása 2019-2020 között várható.

 

• Az új Tudásközpont megközelítését szolgáló fejlesztések

A megújuló belváros és a leendő új Tudásközpont területének jobb kerékpáros és gyalogos összeköttetését biztosítja a Kiss János utca teljes felújítása.

A Tudásközpont kialakításával együtt megvalósul a Felső körút és az Ólmodi út rekonstrukciója.

 

• „Zöld Város” - fejlesztések a Városmajorban és a Várkörön

A Városmajor környezettudatos rehabilitációja jelentősen csökkenti a belváros parkolási gondjait, és korszerű feltételeket alakít ki a piac működéséhez. A megújuló közterületek, a kialakuló zöldterületek felértékelik a belváros, valamint a Gyöngyös-part iskolai és pihenő övezete közötti területet.

Szintén a belvároshoz kapcsolódó fontos területet újít meg a Zöldváros program második üteme: a Várkör keleti szakaszának forgalomcsillapítása, parkolóinak megújítása

 

• Fenntartható örökségturisztikai fejlesztések:

Az osztrák és magyar kerékpárútrendszer összekötését célozza a Rőtivölgyi utca és a határátkelő közötti kerékpárút kiépítése a volt vasúti nyomvonal területén.

Kőszeg belvárosának turizmusát támogatja a rendezvényekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, illetve egy turisztikai információs és fogadópont, valamint az internetes látogató-irányító rendszer kiépítése. Új látványosságként megújul a Jurisics-tér kútja, és a Városháza melletti sikátor

 

Városháza melletti sikátor

 

• Térségi közösségi közlekedésFenntartható Városi Mobilitás 

Kőszeg város a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a GYSEV Zrt. alkotta konzorciummal együttműködve megújítja a város közösségi közlekedési rendszerét.

A vasútállomás csomóponti fejlesztésével létrejön a város új, egyesített helyi- és helyközi busz és vasúti pályaudvara, az ún. intermodális csomópont.

Új, akadálymentes fogadótér és zöldterületek, valamint nagy kapacitású P+R parkolók kerülnek kialakításra. Korszerű, környezetbarát „minibuszok” üzembeállításával és modern utas-tájékoztató rendszer létesítésével megújul a helyi közlekedés.

A csomóponti fejlesztéssel összhangban 2020-2021 között megvalósulnak a GYSEV Zrt. Szombathely-Kőszeg közötti vasútvonal fejlesztései. Ugyancsak megkezdődtek a Kőszeg magyar és osztrák közlekedési kapcsolatait meghatározó M87-es útfejlesztés előkészítő munkálatai.

 

 

A KRAFT-programhoz kapcsolódó fejlesztési tervek, Kőszeg térkép

 

 

A KRAFT-program megvalósításában együttműködő partnerek:

 www.iask.hu

www.koszeg.hu

www.pek.uni-pannon.hu

 

A KRAFT projekten kívül további fejlesztések is zajlanak majd még Kőszegen, melyeket a következő cikkeinkben szintén igyekszünk bemutatni.

 

Ha tetszett, oszd meg ismerőseiddel is!

Hozzászólások